Bài giảng lớp lá - Chủ điểm: Phương tiện và luật lệ giao thông

Chủ điểm : Phương tiện và luật lệ giao thông

Lắng nghe và quan sát

Rút ra nhận xét

ppt10 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 20/03/2017 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp lá - Chủ điểm: Phương tiện và luật lệ giao thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g - yLµm quen ch÷ :Chñ ®iÓm : Ph­¬ng tiÖn vµ luËt lÖ giao th«ngcua hang xeXe tay gaXtaaegyggggyyygyAi nhanh nhÊtyg

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_gy.ppt