Bài giảng lớp Lá - Đề tài: Làm quen chữ G - Y

Gới thiệu chữ y in hoa ,

in thường, viết thường

G, y

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 16/03/2017 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp Lá - Đề tài: Làm quen chữ G - Y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI : lµm quen ch÷ g-yNĂM HỌC: 2011-2012thuÒnthónggyyGiới thiệu nhóm chữ cái g - ygyLàm quen chữ ggLàm quen chữ ggggCấu tạo chữ: ggLàm quen chữ: yyGới thiệu chữ y in hoa ,in thường, viết thườngyyCấu tạo chữ : yySo sanh chữ : g - ygySo sanh chữ : g - yNào bé cùng khám pháBÐ nµo giái nhÊt!Nào bé cùng khám pháThu ền buồm g yNào bé cùng khám pháXe ma g yNào bé cùng khám pháMa bay g yNào bé cùng khám pháT¹m biÖt c¸c b¹nChóc c¸c c« m¹nh khoÎ

File đính kèm:

  • pptchu_cai_g_y.ppt