Bài giảng lớp lá - Khám phá khoa học: Nghề nông

Khám phá khoa học: Nghề nông

Lắng nghe và quan sát

Rút ra nhận xét

ppt31 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 20/03/2017 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng lớp lá - Khám phá khoa học: Nghề nông, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỨC TRỌNGTrường MN Phú hộiBài giảng thanh tra toàn diện Giáo viên: Trần Thị Hương Năm học : 2010 - 2011Khám phá khoa học: Nghề nông Độ tuổi: 5 tuổi Thời gian 25 -> 30 phút 346752" BÐ vui häc to¸n "Hát vận động bài“ Cháu thương chú bộ đội” Vßng 1 : ¤ sè kú diƯuVßng 2 : Con sè bÝ ÈnVßng 1 " ¤ sè 123213" H·y th­êng xuyªn vËn ®éng , 123213123213Ai ng­êi vÊt v¶Sím h«m ngoµi ®ångCho con qu¶ ngät6Vßng 2 " Con sè 77-76543217756734Vßng 3567Ai nhanh - Ai nhanhvào xưởng làm bánh Bé làm bánh bày tiệc giúp chú bộ độiTrò chơi: “Hồ sen”576KÝnh chĩc c¸c c« m¹nh khoỴ KẾT THÚC TIẾT HỌC

File đính kèm:

  • pptso_7_tiet_1_UDCNTT.ppt