Bài giảng lớp Lá - Làm quen chữ cái a ă â (Tiếp)

Cái bát

Bàn ăn

Cái ấm

ppt19 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 18/03/2017 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp Lá - Làm quen chữ cái a ă â (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo Möøng Caùc CoâNăm học: 2012 - 2013 Người thực hiện : Nguyễn Thị Sửu Trường Mầm non Vĩnh Thọ. LÀM QUEN CHỮ CAÙIa ă âCaùi baùtCaùi baùtaoaaAABaøn aênBaøn aênaêoaêaAÊAaêooCaùi aámCaùi aámaâoooaaêaâ Kính chuùc caùc coâ nhieàu söùc khoûe

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_a_a_a.ppt
Giáo Án Liên Quan