Bài giảng lớp Lá - Phát triển nhận thức: Chủ đề : Con vật nuôi trong gia đình - Đề tài : Đếm đến 8 nhận biết chữ số 8

Hoạt động 1:

Gà mẹ đếm con

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 17/03/2017 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp Lá - Phát triển nhận thức: Chủ đề : Con vật nuôi trong gia đình - Đề tài : Đếm đến 8 nhận biết chữ số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ GIAÙOPhát triển nhậnthức:Đếm đến 8 nhận biết chữ số 8 LỚP : LÁPhát triển nhậnthức:Chủ đề :Con vật nuôi trong gia đình Đề tài :Đếm đến 8 nhận biết chữ số 8 Lớp : LáCHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ GIAÙOHoạt động 1:Gà mẹ đếm con7657Hoạt động 2 : 87 8oo88878888Ñaõ ñuû soá löôïng 8 chöa beù ?888Trò chơi: "Bé tinh mắt"7856848761234Hoạt động 3:Cùng bé vui chơiTRÒ CHƠI MẸ TÌM CONDẠY LỚP 5 TUỔICHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ GIAÙO

File đính kèm:

  • pptgiao_an_thi_gvg_cuc_hay_MGPRB.ppt