Bài giảng Mầm non - Bé và các giác quan

Trẻ nhận biết năm giác quan của con người, gọi đúng tên và biết chức năng từng cơ quan cảm giác: mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), tai (thính giác), mắt (thị giác), da (xúc giác).

Luyện các cơ quan cảm giác của trẻ: sờ, nếm, ngửi, quan sát, nghe

Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, biết nêu lên ý kiến, thảo luận cùng các bạn.

Phát triển thẩm mỹ, ngôn ngữ mạch lạc, khả năng trình bày logic.

Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân .Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non - Bé và các giác quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Beù vaø caùc giaùc quanmaãu giaùo vaønh khuyeânGiaùo vieân : Hoà Thò Ngoïc CöKeá hoaïch hoaït ñoängMuïc ñích yeâu caàu Trẻ nhận biết năm giác quan của con người, gọi đúng tên và biết chức năng từng cơ quan cảm giác: mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), tai (thính giác), mắt (thị giác), da (xúc giác).Luyện các cơ quan cảm giác của trẻ: sờ, nếm, ngửi, quan sát, ngheRèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, biết nêu lên ý kiến, thảo luận cùng các bạn.Phát triển thẩm mỹ, ngôn ngữ mạch lạc, khả năng trình bày logic.Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân .Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.Truyện về5 giác quanbòt maét ñaäp lonBeù thaáy gì naøo ?Nghe nhaïcÂm thanhTìm muøi höôngHơi sơnBánh nướngTrái cây Trái cây Thùng rác Hoa ly khaùm phaù xuùc giaùcLạnh Nóng Trẻ được trải nghiệm với chai có nước lanh và nước nóng MềmNhọnCứngLạnhNóngKhaùm phaù vò giaùcNgọtChuaMặnĐắngCay nhöõng ngöôøi baïn ngoä nghónhTrang trí giaùc quan beù thích !Taïm bieät caùc con thaân yeâu!Chuùc hoäi thi thaønh coâng !

File đính kèm:

  • pptkham_pha.ppt
Giáo Án Liên Quan