Bài giảng Mầm non - Đề tài: Ôn các con vật đã học

Ôn các con vật đã học

Con gà

Con vịt

Con chó

ppt18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non - Đề tài: Ôn các con vật đã học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lôùp: 25-36 thaùngÑeà taøi: OÂn Caùc Con Vaät Ñaõ HoïcGiaùo vieân: Vuõ Thò NgaøMoân:NBTN

File đính kèm:

  • pptOn_cac_con_vat.ppt
Giáo Án Liên Quan