Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Thăm nhà bà

Thăm nhà bà

ppt7 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 09/07/2015 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Thăm nhà bà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸o ¸nLÜnh v­c: Ph¸t triÓn ng«n ng÷®Ò tµi : Th¨m nhµ bµ chñ ®Ò : gia ®×nh ®é tuæi : mÉu gi¸o bÐth¨m nhµ bµ Cháu đọc cùng cô

File đính kèm:

  • ppttho_den_tham_nha_ba.ppt