Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Tập đếm và phân loại phương tiện giao thông - Nguyễn Thị Phương Thảo

Latop.

Đồ dùng cho cô và trẻ là 1 rổ đựng một số tranh lô tô về các loại phương tiện giao thông.

3 cổng có dán tranh về ptgt đường bộ, đường thủy, hàng không.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 01/11/2015 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Tập đếm và phân loại phương tiện giao thông - Nguyễn Thị Phương Thảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON 2 TPCMTREÛ EM HOÂMTHEÁ GIÔÙI NGAØY Giáo viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO.HÂN HOAN CHÀO MỪNG QUÝ CÔÑeán döï tieát daïy giaùo aùn ñieän töûMôn toán: tập đếm và phân loại PTGTGiaùo vieân:NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOĐối tượng:Mẫu giáo Bé (3-4 tuổi)Chuẩn bị:Latop. Đồ dùng cho cô và trẻ là 1 rổ đựng một số tranh lô tô về các loại phương tiện giao thông.3 cổng có dán tranh về ptgt đường bộ, đường thủy, hàng không. MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘXE HƠIXE MÁYXE ĐẠPMỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦYCA NÔTHUYỀN BUỒMTÀU ĐÁNH CÁCAO TỐCPHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNGTRỰC THĂNGMÁY BAY CHỞ KHÁCHTẬP ĐẾM MỘT SỐ XE.ĐẾM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦYPHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NÀO BIẾN MẤTTrò chơi: Phương tiện giao thông về bến.Cách chơi: Mỗi bạn cầm 1 tranh lô tô về 1 phương tiện giao thông đường thủy, hàng không, đường bộ.Các con đi vòng lớp và hát khi cô nói “trời tối rồi” thì các con về đúng bến của mình.Luật chơi: Khi trẻ nào về không đúng bến thì bật tiến về phía trước về đúng bến của mình.Kết thúc: Hát bài “Em đi chơi thuyền.” Baøi hoïc ñeán ñaây ñaõ keát thuùc chóc quý c« gi¸o m¹nh khoÎ !Chúc các cháu chăm ngoan

File đính kèm:

  • pptTAP_DEM_MOT_SO_PHUONG_TIEN_GIAO_THONG.ppt
Giáo Án Liên Quan