Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Chữ cái: h - k - Phạm Thị Thu Hà

Tìm chữ cái h - k

Chùm vải

Chùm nho

Khế xanh

 

ppt24 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1038 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Chữ cái: h - k - Phạm Thị Thu Hà, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¸t triÓn ng«n ng÷ Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu HµLµm quen ch÷ c¸ichñ ®Ò: thùc vËtchữ cái: h - kHoa loa kÌn hoa loa kÌnhkooaaehhhHkkKhkkhBÐ cïng ®äc ch÷ nhÐT×m ch÷ c¸iChïm v¶ihChïm nho hhkhÕ xanhhhkhmhuchrihhmhuchrihhmhuchrihhmhuchrihhmhuchrih mkvlktnkpvkhkvlktnkpvkhkvltnkpvkkhkvltnkkpvkhvltnkpvkkk

File đính kèm:

  • pptgiao an chu cai.ppt