Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Một số phương tiện giao thông quanh bé - Huỳnh Thị Quế Linh

Hoạt động mở đầu :

Hát và vận động bài hát :

Em đi chơi thuyền

Hoạt động 1 :

 cùng nhau khám phá

Hoạt động 2 :

 Củng cố kiến thức

 

ppt17 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Một số phương tiện giao thông quanh bé - Huỳnh Thị Quế Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Khám phá : Môi trường xung quanhÑeà taøi: Một số phương tiện giao thông quanh béLôùp: Chồi Giáo viên : Huỳnh Thị Quế Linhxuồng ba láThuyền buồmSo s¸nhThuyền thúngXe đạpXe m¸yso s¸nhTrò chơi : Ai nhanh hơnCaùm ôn quyù coâ ñaõ theo doõiTraân troïng kính chaøo

File đính kèm:

  • pptmot_so_phuong_tien_giao_thong.ppt
Giáo Án Liên Quan