Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Làm quen với chữ cái o, ô, ơ - Lê Thị Ngọc Ánh

Làm quen chữ ô

So sánh o ô ơ

Trò chơi Thi xem ai nhanh

Trò chơi Hãy đoán đúng tên tôi

ppt20 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Làm quen với chữ cái o, ô, ơ - Lê Thị Ngọc Ánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các cô giáo về dự giờ thăm lớp mẫu giáo lớn AGiáo viên: Lê Thị Ngọc ÁnhĐề tài: làm quen với chữ cáio, ô, ơChủ đề: Bản ThâncôgiáoôoLàm quen chữ oooLàm quen chữ ôôôuivchơiơơoôơSo sánh chữ o,ôSo sánh chữ o,ơthi xem ai nhanhtròchơitrò chơihãy đoán đúng tên tôioÔƠ

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_o_o_o.ppt
Giáo Án Liên Quan