Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Gia đình của bé - Nguyễn Thị Luận

Gia đình 1 con

Gia đình 2 con

Gia đình lớn

Gia đình nhỏ

ppt37 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 04/07/2015 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Gia đình của bé - Nguyễn Thị Luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt§· vÒ dùKhám phá khoa học§Ò tµi: Gia ®×nh cña BÐĐối tượng: 5 – 6 TuổiNg­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ LuËnBµi gi¶ngĐơn vị: Trường mầm non Hương BưởiGia đình 1 conBốMẹConGia đình 1 conBốConMẹGia đình 2 conBốCon traiMẹCon gáiGia đình 2 conCon gáiMẹBốCon gáiGia đình 3 conMẹCon traiCon gáiBốCon gáiGia đình lớnMẹBốÔngCháu traiCháu gáiBàGia đình lớnBàChá traiÔngMẹCháu gáiBốGia đình nhỏMẹConBốGia đình nhỏCon traiCon gáiBốMẹGia đình ít conGia đình đông conGia đình nhỏGia đình lớnSở thích của mọi ngườitrong gia ®×nhNghề nghiệp của bố mẹTrò chơiThi kể về người thânGia đình bốn phươngGia đình nhỏGia đình lớnGia đình ít conGia đình đông conTrß ch¬i ©m nh¹cH¸t theo tªn thÎ vµ theo yªu cÇu 1 2 4 3KTXin chµo vµ hÑn gÆp l¹i

File đính kèm:

  • pptgia_dinh_be.ppt