Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Một số loại rau - quả - Làm quen chữ cái i, t, c - Phạm Thị Diệp

*Trò chơi

+TC 2:Tìm đúng nhà

: Cô có các ngôi nhà có chữ cái i t c .Mỗi trẻ cầm trên tay của mình một thẻ chữ i,t,c, đi xung quanh lớp vùa đi vừa hát các bài về các loại quả,khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ tìm đúng nhà của mình,bằng cách về đúng nhà gắn các loại quả có chữ i,t,c.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Một số loại rau - quả - Làm quen chữ cái i, t, c - Phạm Thị Diệp, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài:Làm quen chữ cái i t cĐề tài: Chủ đề:Một số loại rau - quảLàm quen chữ cái i t cLớp: Lá xanhGiáo viên:Phạm Thị DiệpTrường Mầm Non Phúc Thịnh Hát bài: QuảTrò chuyện cùng trẻQua bươi???Q?iơưbau.i Qua tao?  Q ? oat a utQua chuôi?Q? i ô u hcaucccitcci*Trò chơi+TC1:Ai tinh mắt-Chữ cái nào xuất hiện thì trẻ phải đọc to chữ cái đóit c uư*Trò chơi+TC 2:Tìm đúng nhà: Cô có các ngôi nhà có chữ cái i t c .Mỗi trẻ cầm trên tay của mình một thẻ chữ i,t,c, đi xung quanh lớp vùa đi vừa hát các bài về các loại quả,khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ tìm đúng nhà của mình,bằng cách về đúng nhà gắn các loại quả có chữ i,t,c. * Kết thúc: 

File đính kèm:

  • pptTim_hieu_ve_thuc_vat.ppt