Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề nhánh: Thế giới động vật - Hoạt động: Làm quen với toán - Đề tài: Bé tập phân chia - Nguyễn Thị Huệ

I.Mục đích,yêu cầu :

- Giáo án điện tử

- Trẻ nắm được các cách phân số lượng 6 thành 2 nhóm.

- Trẻ biết phân thành thạo và biết đặt chữ số tương ứng cho mỗi nhóm.

 Rèn khả năng nghe và phân biệt âm thanh

- Trẻ biết kết hợp với bạn để tham gia các hoạt động.

 II.Chuẩn bị:

*Cháu:

- Rỗ, thẻ số từ 1-> 6 đủ cho cả lớp.

*Cô:

- Giáo án điện tử

- Đoạn phim về nhà bà và đàn gà

- Nhóm con vật có số lượng 2,3,4 và số 6

- Thẻ số từ 1 đến 6

 

ppt12 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 21/10/2015 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề nhánh: Thế giới động vật - Hoạt động: Làm quen với toán - Đề tài: Bé tập phân chia - Nguyễn Thị Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙNChuû ñeà nhaùnh: THEÁ GIÔÙI ÑOÄNG VAÄTHoaït ñoäng: LQVTÑeà taøi:BEÙ TAÄP PHAÂN CHIAGiaùo vieân: Nguyeãn Thò Hueä512433Beù haõy noái 2 nhoùm con vaät goäp laïi = 66567I.Mục đích,yêu cầu :- Giáo án điện tử- Trẻ nắm được các cách phân số lượng 6 thành 2 nhóm.- Trẻ biết phân thành thạo và biết đặt chữ số tương ứng cho mỗi nhóm. Rèn khả năng nghe và phân biệt âm thanh- Trẻ biết kết hợp với bạn để tham gia các hoạt động. II.Chuẩn bị:*Cháu:- Rỗ, thẻ số từ 1-> 6 đủ cho cả lớp.*Cô:- Giáo án điện tử- Đoạn phim về nhà bà và đàn gà- Nhóm con vật có số lượng 2,3,4 và số 6- Thẻ số từ 1 đến 6III.Tiến hành:1.Mở đầu hoạt động:- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Thăm nhà bà”,vừa đọc vừa cầm rổ đi đến màn hình2.Hoạt động trọng tâm:- Cô nói: Đến nhà bà rồi đó, nhưng bà đi vắng mất rồi, các con nhìn thấy trong sân nhà bà có gì nào?- Đó là những con gà gì? ( Cho trẻ xem đàn gà trên máy trước sân nhà bà)- Làm cách nào con phân biệt được gà trống và gà mái? Sau đó cô cho trẻ lên máy chọn gà mái riêng (1), gà trống riêng (5) và yêu cầu trẻ tim thẻ số tương ứng đặt vào 2 nhóm sao cho tương ứng với số lượng từng nhóm. Cho cả lớp cùng đếm lại để kiểm tra - Tiếp đến cô hỏi:- Trên sân còn lại trên sân là gà gì? Có bao nhiêu con, cô cho trẻ lên xếp gà con theo màu và xếp thành 2 nhóm (4-2) và gắn sô tương ứng. Cô yêu cầu trẻ đếm. - Các con ơi, trời nắng rồi chúng ta lùa đàn gà vào nào! - Ngoài sân nắng đẹp, các con nhìn xem con gì đang bay lượn trong nắng.-Trẻ đếm 6 con bướm –Các con hãy phân chia 6 con bướm thành 2 phàn bằng nhau nào _ Trẻ lên phân chia (3-3)Phân - Cô hỏi: Như vậy với số lượng 6 có mấy cách chia làm 2 nhóm- Cuối cùng cô tóm lai : Với số lượng là 6, ta có 3 cách phân: +Cách thứ nhất: 1 với 5 +Cách thứ hai : 2 với 4 +Cách thứ ba: 3 với 3 *Luyện tập:Nghe âm thanh đoán xem có bao nhiêu tiếng gà mái, bao nhiêu tiếng gà trống trong 6 tiếng kêu mỗi lần.2.Trẻ nối 2 nhóm đồ dùng gộp lại có số lượng 5*Trò chơi: Ai nhanh hơnCô cho trẻ đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát , khi có hiệu lệnh của cô kết thành nhóm bạn có nữ và nam với số lượng 6 cô nhận xét tuyên dương những nhóm chơi đúng, khuyến khích động viên trẻ chơi tốt hơn.3. Kết thúc hoạt động: Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt nhà Bà, hôm nào chúng ta lại thăm bà nhé-Cô cho trẻ bắt chước dáng đi của con gà vừa đi vừa hát bài “ Đàn gà trong sân”

File đính kèm:

  • pptBe_phan_chia.ppt