Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Thêm bớt tạo nhóm trong số lượng 7 - Nguyễn Thị Hà

1 2 3 4 5 6 7

Bé tập đến đến 7

ppt7 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 08/07/2015 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Thêm bớt tạo nhóm trong số lượng 7 - Nguyễn Thị Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Thêm bớt tạo nhóm trong số lượng 7 Đối tượng: trẻ lớp Lá Thời gian: 25 – 30 phút Người soạn: Nguyễn Thị Hà Ngày dạy: 26 / 4 / 20111 2 3 4 5 6 741 2 3 4 5 6 7561 2 3 4 5 6 777674KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ gia ®×nh h¹nh phócKẾT THÚC TIẾT HỌC

File đính kèm:

  • pptlam_quen_voi_toan_tao_nhom_7.ppt