Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thế giới động vật - Ngô Thị Hiếu

Những con vật đáng yêu

Bé thông minh

Những nhà thông thái

 

ppt25 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 04/07/2015 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thế giới động vật - Ngô Thị Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BA VÌTRƯỜNG MẦM NON THỤY ANĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 9, NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CÓ 9 ĐỐI TƯỢNG, NHẬN BIẾT SỐ 9Đối tượng: 5 -6 Tuổi Thời gian: 30 – 35 PhútNgười thực hiện: Ngô Thị HiếuChủ đề: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬTNăm học: 2013 - 2014 Chµo mõng c¸c ®éi ch¬i ®Õn víi ch­¬ng tr×nhBÐ vµ nh÷ng con vËt ®¸ng yªuPHẦN CHƠI THỨ NHẤTBé thông minh675765785867PHẦN CHƠI THỨ HAINhững nhà thông thái99999986431PHẦN CHƠI THỨ BAAi nhanh h¬n695697967TRÒ CHƠI VỀ ĐÚNG CHUỒNGTRÒ CHƠI VỀ ĐÚNG CHUỒNGTRÒ CHƠI VỀ ĐÚNG CHUỒNGXin chµo t¹m biÖt12345678

File đính kèm:

  • pptgiao_an_5_tuoi.ppt