Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Đề tài: Các loại quả - Lê Thu Hằng

I- Mục đích- yêu cầu:

1, Kiến thức;

- Trẻ nhận biết các chữ cái m, n, l

Trẻ nhận ra chữ cái m, n, l trong các cụm từ “ Quả lê”, “ Quả na”, “Quả mít”

Trẻ biết so sánh các chữ cái m, n, l.

-Trẻ biết chơi trò chơi

2. Kĩ năng:

- kĩ năng phát âm đúng, chính xác, rõ lời

– Kĩ năng ghi nhớ, so sánh

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú học tập

 Trẻ biết chăm sóc cây ăn quả

Trẻ húng thú chơi trò chơi có tổ chức

II- Chuẩn bị:

 - Bài trình chiếu powerpoint làm quen chữ cái l, m, n.

 - Bài hát quả

 - Trò chơi “ Về đúng vườn cây”

 

ppt21 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 08/07/2015 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Đề tài: Các loại quả - Lê Thu Hằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THƯỜNG TÍNI- Mục đích- yêu cầu:1, Kiến thức; - Trẻ nhận biết các chữ cái m, n, l Trẻ nhận ra chữ cái m, n, l trong các cụm từ “ Quả lê”, “ Quả na”, “Quả mít”Trẻ biết so sánh các chữ cái m, n, l. -Trẻ biết chơi trò chơi 2. Kĩ năng:- kĩ năng phát âm đúng, chính xác, rõ lời – Kĩ năng ghi nhớ, so sánh 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú học tập Trẻ biết chăm sóc cây ăn quảTrẻ húng thú chơi trò chơi có tổ chức II- Chuẩn bị: - Bài trình chiếu powerpoint làm quen chữ cái l, m, n. - Bài hát quả - Trò chơi “ Về đúng vườn cây”QUẢLÊQUẢLÊLlQuảmítQuảmítmnMmmQuảnaQuảnannnnNlnmlllHái quảlnlmmnlmnChóc mõng ®éi chiÕn th¾ngGiê häc kÕt thóc råi!!!

File đính kèm:

  • pptlam_quen_voi_chu_cai_l_m_n.ppt
Giáo Án Liên Quan