Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nghề nghiệp - Chủ đề nhánh: Nghề nông - Đề tài: Làm quen chữ cái u - ư - Nguyễn Thị Thúy Nga

Gặt lúa

Củ từ

 So sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ U - Ư

Trò chơi tìm nhanh chữ cái

 

ppt34 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nghề nghiệp - Chủ đề nhánh: Nghề nông - Đề tài: Làm quen chữ cái u - ư - Nguyễn Thị Thúy Nga, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIệT LIệT CHàO MừNG các CÔ GIáO Về Dự thao giảng giáo viên giỏi CụM ĐỀ TÀI: làm quen CHỮ cái U-Ư CHỦ điểm: NGHỀ nghiệp CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ NễNG Lứa tuổi: 5 – 6 tuổiGiỏo viờn thực hiện: Nguyễn Thị Thuý NgaNĂM HỌC: 2012-2013 Lĩnh vực phát triển ngôn ngữHĐ1: Trũ chuyện , Xem tranh gặt lúaHĐ2: Làm quen chữ cáigặtlúaặtlúaguucủ từcủtừủtừcưuưuu So sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ U - ƯuưTrò chơi tìm nhanh chữ cáiTrũ chơi : Tỡm bạn thõnTrũ chơi vũng quay đoỏn chữuưêeueaê12634528ghép chữTrò chơixin trõn trọng cảm ơnQỳy cụ đó về tham dự

File đính kèm:

  • pptGADT_mon_Chu_cai.ppt