Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề bài: Một số con vật sống trong rừng - Bùi Thị Phương Loan

Con hổ, sư tử

Thỏ, khỉ, sóc, voi

Chúng mình

 vừa được

Quan sát những

 con vật nào?

Những con vật nào

Có thể sống ở

Trên cây?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề bài: Một số con vật sống trong rừng - Bùi Thị Phương Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các cô về thăm lớp C1 !Lĩnh vực phát triển: Nhận thứcKhám phá khoa họcGiáo viên: Bùi Thị Phương LoanTrường MN: Văn BánGiáo viên 2: Phạm Thị Giáp Mười CHUÛ ÑIEÅM : THEÁ GIÔÙI ÑOÄNG VAÄTÑEÀ BAØI: VAÄN ÑOÄNG BAØI HAÙTCHUÙ VOI CON ÔÛ BAÛN ÑOÂNÔ cửa bí mật Chúng mình vừa được Quan sát những con vật nào?Con hổ, sư tửThỏ, khỉ, sóc, voiNhững con vật nàoCó thể sống ởTrên cây?Con khỉ, con sóc, con chimNhững con vật Nào sống ởDưới đất?Con hổ, sư tửVoi, thỏCON VOICON VOI CON KHÆCON GAÁUNAOHTĐÔG2HOAT ĐÔNG 2SO SAÙNH CON GAÁUCON KHÆCON VOICON HỔCON VOICON KHÆCON SƯ TỬCON HƯƠUCON SOÙCCON THOÛHoatđông3Hoat đông 3LUYEÄN TAÄPKính chuùc quyù Thaày Coâ giaùo cuøng caùc chaùu doài daøo söùc khoûe vaø haïnh phuùc.

File đính kèm:

  • pptMot_so_con_vat_song_trong_rungppt.ppt