Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Thơ "Làm anh" - Lương Thị Nguyệt Linh

Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức
- Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ
- Nhớ tựa tựa đề " Làm anh"
- Nhận biết được nhịp 2/2
- Cảm nhận được vần điệu: vui vẻ, hóm hỉnh, trang trọng
- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: Bài thơ nói lên tình cảm của người anh, biết yêu thương, nhường nhịn em nhỏ
2. Kỹ năng
- Nghe và hiểu được nội dung
- Biết trả lời câu hỏi và nói chọn câu
3. Phát triển Ngôn ngữ:
    + Từ khó: người lớn, dỗ dành
    + Nhớ các câu thơ: " phải dỗ dành, nâng niu, nâng dịu dàng, chia em phần hơn, nhường em luôn, yêu em bé."   
- Phát triển sự chú ý tưởng tượng và tư duy
4. Giáo dục
- Trẻ cảm nhận được giá trị thẩm mỹ của bài thơ
- Thông qua nội dung trẻ biết yêu thương, nhường nhịn các em nhỏ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 01/11/2015 | Lượt xem: 4644 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Thơ "Làm anh" - Lương Thị Nguyệt Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng maàm non tö thuïcVAØNG ANH Phaùt Trieån Ngoân Ngöõ Ñeà taøi : Thô Laøm Anh Ngöôøi Thieát Keá : Löông Thò Nguyeät Linh Mục đích yêu cầu1. Kiến thức- Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ- Nhớ tựa tựa đề " Làm anh"- Nhận biết được nhịp 2/2- Cảm nhận được vần điệu: vui vẻ, hóm hỉnh, trang trọng- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: Bài thơ nói lên tình cảm của người anh, biết yêu thương, nhường nhịn em nhỏ 2. Kỹ năng- Nghe và hiểu được nội dung- Biết trả lời câu hỏi và nói chọn câu 3. Phát triển Ngôn ngữ:    + Từ khó: người lớn, dỗ dành    + Nhớ các câu thơ: " phải dỗ dành, nâng niu, nâng dịu dàng, chia em phần hơn, nhường em luôn, yêu em bé.."    - Phát triển sự chú ý tưởng tượng và tư duy4. Giáo dục- Trẻ cảm nhận được giá trị thẩm mỹ của bài thơ- Thông qua nội dung trẻ biết yêu thương, nhường nhịn các em nhỏ Chuẩn bị- Tranh vẽ và sự kết hợp của cô, trẻ diễn lại tình huống trong bài- Ghế ngồi cho cô và trẻ- Giá để tranhHoaït ñoäng 1Cùng nhau hát bài " Ta hát to.. U"- Cô đọc" Làm anh thật khóPhải đâu chuyện đùaVới em bé gáiPhải người lớn cơ" - Cô vừa đọc bài thơ gì?- À đúng rồi hôm nay cô sẽ cho các con học thuộc và đọc thật hay bài thơ này nha. Các con có thích không?Cô đọc bài thơ- Lần 1: Đọc diễn cảm không tranh - Lần 2: Đọc diễn giải, trích dẫn, chuyển tải nội dung + giáo dục- Làm anh phải biết dỗ dành khi em bé khóc, nâng dậy khi em bé ngã, chia quà bánh cho em, nhường đồ chơi cho em- Làm anh như vậy là rất khó, nhưng nếu yêu em thì phải làm được- Cô giải thích" Người lớn" trong bài thơ: Ý nói làm anh làm chị phải nhường nhịn em, dỗ dành em- Lần 3: Cô đọc diễn cảm + cho trẻ diễn lạib. Trẻ đọc bài thơ- Trẻ đọc theo yêu cầu của côHoaït ñoäng 2- Laøm anh khoù ñaáy Phaûi ñaâu chuyeän ñuøa Vôùi em beù gaùi Phaûi ngöôøi lôùn cô Khi em beù ngaõ Anh phaûi doã daønh Meï cho quaø baùnh Chia em phaàn hôn Coù ñoà chôi ñeïp Cuõng nhöôøng em luoân Laøm anh thaät khoù Nhö maø thaät vui Ai yeâu em beù Thì laøm ñöôïc thoâi Hoaït ñoäng 3Anh phải làm gì khi em bé khóc?- Khi em bé ngã?- Anh có quà bánh và đồ chơi?- Nếu con là anh chị thì con phải làm gì cho em bé?- Làm anh có khó không?- Các con có yêu thương em bé không?Hoaït ñoäng 4Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ - Hỏi tên bài thơ, tác giả của bài thơ- Cô đọc cho các bé nghe về một  số câu tục ngữ về tình anh em:" Anh em như thể tay chân Lá lành đùm bọc giở hay đở đần Anh em nào phải người xaCùng chung boá mẹ một nhà mà thôi"- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ: Chiều nay sau khi ở trường về các con hãy làm một việc gì đó giúp em. Ngày mai lên lớp kể lại cho cô và cả lớp nghe nha. Chaøo caùc con nheù 

File đính kèm:

  • ppttao_hinh_nguoi_than_bang_phe_lieu_phe_pham.ppt