Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Truyện Chú Đỗ con - Trần Thị Kiều Oanh

Truyện: Chú Đỗ con

Chú Đỗ con

Cô Mùa xuân

Chị Gió xuân

Bác Mặt trời

Trò chơi: Mô phỏng hoạt động chú Đỗ con

ppt23 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 22/10/2015 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đề tài: Truyện Chú Đỗ con - Trần Thị Kiều Oanh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Mẫu Giáo Phụng HiệpLĩnh vực: PTNNĐề tài: Truyện Chú Đỗ ConLớp: Lá 2GV: Trần Thị Kiều OanhChuù Ñoã conCoâ Möa XuaânChò Gioù XuaânB¸c MÆt Trêi

File đính kèm:

  • pptChu_do_con.ppt