Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8 - Hà Thị Biền

Trò chơi:

"Bé tinh mắt"

Trò chơi:

"Câu cá tặng mèo"

Trò chơi: Câu cá tặng mèo

 

ppt14 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 21/10/2015 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8 - Hà Thị Biền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lĩnh vực phát triển nhận thức:Đếm đến 8, Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, Giáo viên: Hà Thị BiềnLớp: 5 tuổi A132Tạo nhóm có số lượng 88888Lĩnh vực phát triển nhận thức:Đếm đến 8, Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, Giáo viên: Hà Thị BiềnLớp: 5 tuổi ATrò chơi: "Bé tinh mắt"Trò chơi: "Câu cá tặng mèo"Trò chơi: Câu cá tặng mèo81Trò chơi: Câu cá tặng mèo82Trò chơi: "Rùa về nhà"KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ,

File đính kèm:

  • pptso_8_tiet_1.ppt