Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Vẽ đàn gà - Võ Thị Minh Phước

VẼ ĐÀN GÀ

TRẺ THỰC HIỆN :

VẼ ĐÀN GÀ

 

ppt6 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Vẽ đàn gà - Võ Thị Minh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lÜnh vùc ph¸t triÓn thẩm mỹVẼ ĐÀN GÀGiáo viên: VÕ THỊ MINH PHƯỚCĐộ tuổi: 5-6 tuổiTRẺ THỰC HIỆN : VẼ ĐÀN GÀBuæi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thócChóc c¸c c« m¹nh kháe Chóc c¸c ch¸u häc giái

File đính kèm:

  • pptVE_DAN_GA56T.ppt