Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8

BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8

Trò chơi: Câu cá tặng mèo

Trò chơi: Chụp ảnh lưu niệm

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DẠY LỚP 5 TUỔICHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN SƠ ĐẲNGBÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8567756BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8765765BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 87655765BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 856775688BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 888632BÀI: ĐẾM ĐẾN 8. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8Trò chơi: Câu cá tặng mèo054321Trò chơi: Thêm cho đủ 8888Trò chơi: Kids MartTrò chơi: Chụp ảnh lưu niệmCh©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù chuyªn ®Ò !

File đính kèm:

  • pptLAM_QUEN_TOAN_HOC_hay.ppt
Giáo Án Liên Quan