Bài giảng Mầm non lớp lá - Chủ đề: Ngày hội đến trường

* Yêu cầu:

- Trẻ biết được ích lợi của việc đến trường .

- Trẻ biết được mối quan hệ của người đưa mình đi học.

- Trẻ biết được đến trường cô giáo dạy những gì.

- Trẻ biết chơi đoàn kết với bạn ,cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định.

Mạng nội dung

- Yêu quí,kính trọng thầy cô giáo.

- Biết yêu mến bạn bè,đến trường vâng lời cô,về nhà vâng lời ông bà cha mẹ .

- Nhận biết,so sánh phòng học ,công việc của các thành viên trong trường.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 979 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Chủ đề: Ngày hội đến trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ : NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
* Yêu cầu:
- Trẻ biết được ích lợi của việc đến trường .
- Trẻ biết được mối quan hệ của người đưa mình đi học.
- Trẻ biết được đến trường cô giáo dạy những gì.
- Trẻ biết chơi đoàn kết với bạn ,cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định.
Mạng nội dung
- Yêu quí,kính trọng thầy cô giáo.
- Biết yêu mến bạn bè,đến trường vâng lời cô,về nhà vâng lời ông bà cha mẹ .
- Nhận biết,so sánh phòng học ,công việc của các thành viên trong trường.
Ngày hội đến trường
- Tự mình tiếp thu kiến thứcở trường,về nhà tập hát lại cho ba mẹ nghe.
- Biết tự vệ sinh cá nhân sau mỗi tiết ,tập vẽ,nặn.
- Biết nhắc nhở các bạn không vứt rác bừa bãi.
-Đến lớp không khóc nhòe .
-Biết nhớ ơn cô và cha mẹ.
-Biết giữ vệ sinh lớp học.
Mạng hoạt động-Chủ đề Ngày hội đến trường
( Từ ngày 12 đến 16/10/2009)
Phát triển nhận thức
 - Cho trẻ xem tranh ảnh ,trò chuyện ngày hội đến trường.
 - Đặt câu hỏi gợi ý để trẻ biết được người đưa mình đi học hàng ngày là gì với mình,quang cảnh từ nhà đến trường có những vật ,cây gì,nhà ra sao.
 - Xác định các hướng : Trước – sau ; trên – dưới.
Phát triển ngôn ngữ
 - Kể chuyện,đọc thơ những bài có liên quan gần gũi với chủ đề .
 - Làm sách tranh về chủ điểm.
 - Xem sách ,tranh ,đố bạn về từng tranh truyện gần gũi với chủ điểm.
Phát triển thể chất 
 - Bật tiến về trước,bật tại chổ .
 - Củng cố các vận động : Đi các kiểu chân,chạy vòng tròn.
 -Trò chơi vận động : Ếch ộp, tung cao hơn nữa .
Phát triển thẩm mĩ 
 - Vẽ ,nặn có nội dung phù hợp chủ đề.
 - Dạy trẻ hát bài : Em đi mẫu giáo .
 - Trò chơi âm nhạc : tiếng hát ở đâu.
Phát triển tình cảm – xã hội 
 - Trò chuyện về công việc của người thân trong gia đình.
 - Biết yêu thương vâng lời ông bà cha mẹ của mình.
 - Biết lễ phép với mọi người xung quanh.
 - Trò chơi : Xây đựng trường mầm non.
 - Trò chơi phân vai : Bé làm cô giáo .
Kế hoạch thực hiện chủ đề Ngày hội đến trường
( Từ ngày 12 đến 16/10/2009)
Tên
hoạt
động
Nội dung thực hiện
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Đón
trẻ
TC về chủ đề
- Trò chuyện về chủ đề(Ngày bé đi học;quang cảnh từ nhà đế trường;hôm nay bé đi dâu;Ai đưa bé đến trường;Thái độ của bé khi ngồi học.)
-Cho trẻ quan sát tranh về công việc của một số nghề,trẻ nói về nghề của ba mẹ mình.
Thể
dục
sáng
1/ Khởi động: Cháu đi các kiểu chân khác nhau ,chạy vòng tròn chuyển thành 3 hàng ngang.
2/ Khởi động: BTPTC
-Hô hấp : Gà gáy.
-Tay - vai:Hai tay đưa trước,lên cao.
-Chân:Ngồi xổm,đứng lên ngồi xuống liên tục.
-Bụng lườn: Đứng quay thân sang bên 900 .
-Bật : đứng tay chống hông,bật nhảy tại chổ.
Hoạt động chung
Thể dục
Bật tại chổ
Tạo hình
Các thao tác nặn
Âm nhạc
Em đi mẫu giáo(T1)
LQVT
Xác định các hướng: Trên-dưới ;trước- sau
MTXQ
Ngày hội đến trường
Tạo hình
Vẽ chùm bóng
Thể dục
Bật tiến về trước
LQVH
Bạn mới
Âm nhạc
Em đi mẫu giáo(T2)
Hoạt động ngoài trời
Chơi:Thỏ con đi học.
Quan sát sân trường.
Chơi tự do .
- Kéo co.
- Chi chi chành chành.
-Chơi tự do 
-Chuyền bóng.
-Kéo cưa lừa xẻ.
-Chơi tự do
-Rồng rắn lên mây.
-Nhặt lá sân trường.
-Chơi tự do.
-Mèo đuổi chuột.
-Chi chi chành chành.
-Chơi tự do.
HĐTC
TÊN TRÒ CHƠI
YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
PHÂN VAI
- Bé làm c« gi¸o.
TrỴ tËp thĨ hiƯn vai c« gi¸o d¹y c¸c ch¸u mĩa h¸t, ®äc th¬
- Bµn ghÕ, tranh th¬ chuyƯn, dơng cơ ©m nh¹c.
a. Tho¶ thuËn tr­íc khi ch¬i.
- C« cho trỴ h¸t bµi “ Tr­êng chĩng ch¸u lµ tr­êng mÇm non”.
- Trß chuyƯn cïng trỴ vỊ tr­êng mÇm non .
- C« giíi thiƯu cho trỴ c¸c gãc ch¬i vµ néi dung ch¬i ë c¸c gãc.
- Cho trỴ lÊy ký hiƯu vỊ c¸c gãc ch¬i.
b. Qu¸ tr×nh ch¬i:
- C« ®ãng vai cïng ch¬i víi trỴ, giĩp trỴ thĨ hiƯn vai ch¬i vµ liªn kÕt gi÷a c¸c nhãm ch¬i.
c. NhËn xÐt sau khi ch¬i:
- C« ®i tõng nhãm nhËn xÐt c¸ch ch¬i, th¸i ®é ch¬i cđa trỴ.
- Cho trỴ tham quan nhãm ch¬i trỴ thÝch.
- Cho trẻ hát bài “ Em đi mẫu giáo”.
-TrỴ thu dän ®å dïng ®å ch¬i.
XÂY
DỰNG
X©y dùng tr­êng mÇm non.
TrỴ biÕt sư dơng mét sè nguyªn vËt liƯu nh­ g¹ch, c©y xanh, c©y hoa, ®Ĩ t¹o thµnh m« h×nh tr­êng mÇm non.
- Gỗ tre ®å ch¬i l¾p ghÐp, c©y xanh, c©y hoa
THƯ VIỆN+ HỌC TẬP 
Chän vµ ph©n biƯt l«t« tranh ®å dïng, ®å ch¬i ë tr­êng mÇm non.
- Xem s¸ch, tranh ¶nh, lµm anbum vỊ tr­êng mÇm non.
- TrỴ biÕt chän vµ ph©n biƯt ®­ỵc tranh vÏ ®å dïng ®å ch¬i ë tr­êng mÇm non.
-TËp cho trỴ biÕt c¸ch gië s¸ch, xem tranh ,c¾t d¸n lµm an bum vỊ tr­êng mÇm non.
- L« t« ®å dïng ®å ch¬i cđa tr­êng mÇm non.
- Tranh ¶nh s¸ch chuyƯn, ho¹ b¸o, keo, kÐo.
NGHỆ THUẬT
-Trẻ biết dùng màu tô tranh cô giáo thật đẹp.
-Trẻ vẽ hoa ,nặn viên phấn tặng cô giáo.
-Biểu diễn văn nghệ.
- TrỴ biÕt c¸ch cÇm bĩt chì mµu, t« mµu tranh, biÕt vÏ hoa,nặn viên phấn tặng cô.
- TrỴ thĨ hiƯn c¶m xĩc cđa m×nh qua bµi h¸t.
-Trẻ biết hát vận động nhịp nhàng các bài đã học.
-Bảng con,đất nặn màu tô,tranh mẫu cho trẻ.
-Một số bài hát quen thuộc.
VỆ
SINH
Vệ sinh cá nhân 
-Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân thường xuyên
Xô nước,ca,xà phòng,khăn lau tay.
NÊU GƯƠNG
-Thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan:
+ TC1 : Đi học đều,đúng giờ.
+TC2: Mang dép-mang khăn tay.
+TC3: Đi thưa về trình.
- Trả trẻ tận tay phụ huynh.
Kết thúc 1 tuần
**********

File đính kèm:

  • docMANG CHU DE - NGAY HOI DEN TRUONG.doc