Bài giảng mầm non lớp lá - Chủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên xung quanh bé - Làm quen chữ cái s, x

Mục đích yêu cầu

Trẻ phát âm chính xác chữ viết s, x

Phát triển khả năng tư duy, so sánh, phân biệt

Phát triển kỹ năng hoạt động góc, kỹ năng di,

nhấp chuột.

Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ cái s, x

 

ppt37 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Chủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên xung quanh bé - Làm quen chữ cái s, x, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng Làm quen chữ cái s, xChủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên xung quanh béGiáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnLớp Mẫu giáo lớn C1Trường MN Phan Thiết, thị xã Tuyên QuangTỉnh Tuyên Quang1. Mục đích yêu cầu- Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ cái s, xriêng lẻ Trẻ nhận biết được chữ cái s, x trong- Trẻ phát âm chính xác chữ viết s, xPhát triển khả năng tư duy, so sánh, phân biệtPhát triển kỹ năng hoạt động góc, kỹ năng di, nhấp chuột.từ “Buổi sáng”, “xế chiều”. Biết cấu tạo chữ:s, x in thường. 90 % trẻ đạt yêu cầu của bàidạy.Giáo dục trẻ yêu thích học chữ cái, tạo tiền đềcho trẻ Bước vào lớp 1. Trẻ biết bảo vệ môitrường, không vứt rác bừa bãi. Giáo dục trẻ biếtsử dụng năng lượng điện nước tiết kiệm.2. Chuẩn bịa. Đồ dùng của cô:- Máy vi tính, máy chiếu, 2 bảng gài chữ cái, 2 bảng gàicó chữ: “Buổi sáng”, “ xế chiều”. Thẻ số từ 1 – 9- 4 ngôi nhà có chữ cái: s, x, g, yb. Đồ dùng của trẻ- Thẻ chữ cái: s, x. Bảng gàic. Nội dung tích hợp- Âm nhạc: “Cho tôi đi làm mưa với”- Văn học: Hạt gạo làng ta- Toán: Đếm chữ cái, tiếng- MTXQ: Trò chuyện về nướcd. Hệ thống câu hỏi đàm thoại3. Hình thức tổ chứcHoạt động 1: - Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về các- Trò chuyện cùng trẻ về các nguồn nước.nguồn nướcGiáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừabãi. Giáo dục trẻ biết sử dụng năng lượng điện nướctiết kiệm.Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái squa từ: “Buổi sáng”Buổis¸ng C« cho trÎ ®Õm tiÕng trong tõ “ Buæis¸ng” vµ lÊy sè t­¬ng øngBuæis¸ng2- Cho trÎ lªn chän ch÷ c¸i ®· häcBuæi¸ngsssssssCho trẻ làm quen chữ s in hoa, viết hoa, in thường, viết thườngHoạt động 3: Làm quen với chữ cái xqua từ: “ Xế chiều”XÕ chiÒu C« cho trÎ ®Õm ch÷ c¸i trong tõ “XÕchiÒu” vµ lÊy sè t­¬ng øngXi7ÕhcÒu- Cho trÎ lªn chän ch÷ c¸i ®· hächÕcXiuÒxxxxxxCho trẻ làm quen chữ x in hoa, viết hoa, in thường, viết thườngxxsHoạt động 4: So sánh 2 chữ: s - xHoạt động 5: Cho trẻ phát âm hai chữcái vừa họcsxxsxsxsHoạt động 6: Tìm chữ cái trong từsxãng«s«ngsuèixLèco¸yHoạt động 7: Tìm chữ cái theo hiệu- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi- Cô phổ biến cách chơi và cho trẻchơi 3 lầnlệnh của cô*Ho¹t ®éng 8: Trß ch¬i vÒ ®óng v­ên hoa- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.- C« cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn- C« kiÓm tra kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt mçi lÇn ch¬i.Giờ học đến đây là kết thúc rồiChúc các vị đại biểu mạnh khoẻ,các bé 

File đính kèm:

  • pptLam_quen_CC_S_X.ppt
Giáo Án Liên Quan