Bài giảng mầm non lớp lá - Chủ Đề: Sắc màu của hoa - Chữ h, k xinh xinh

Chủ Đề: Sắc màu của hoa

chữ h, k xinh xinh

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt26 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Chủ Đề: Sắc màu của hoa - Chữ h, k xinh xinh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ Đề: Sắc màu của hoa Lớp MG 5-6 tuổiGiáo viên: Trương Thị Thanh ThuỷTRUONG MAU GIAO BC VANG ANH chữ h, k xinh xinhChúng ta cùng nhau hát nhé!hoa hồnghh Trò chơi rung chuông vàngNét thẳng (l) và nét móc trên ( )Hai nét ghép lại tạo nên chữ gì?Câu hỏi 1: h2. k3. nCÂU HỎI 2:hk21 Trong từ hoa loa ...eøn còn thiếu chữ cái gì?l3kBình thöôøng em laø chöõ u,Khi em quay ngöôïc, u ra chöõ gì?Câu hỏi 3: h2. k3. ntrong töø “quaû maän”, chöõ ñöùng ôû vò trí thöù tö laø chöõ cái gì?qCÂU HỎI 4:123456uaûmaänchuùc möøng caùc con o2h 1Hai chữ cái giống nhau trong từ “ oa ueä” là chữ gì?CÂU HỎI 5:3 uhh.Mùa xuân của emTRÒ CHƠIĐôi bạn khéo léoMời các cô dùng trái câyuống nước trà!Chúc các cô và các cháu ngày nghỉ vui vẻMừng thành công rực rỡ !

File đính kèm:

  • pptLQ_CHU_CAI.ppt
Giáo Án Liên Quan