Bài giảng Mầm non lớp lá - Dạy trẻ đếm tạo nhóm có lượng 8

Dạy trẻ đếm tạo nhóm có lượng 8.

Các con quan stas hình

Có bao  nhiêu con hổ trông hình

Có bao nhiêu củ cà rốt trong hình

ppt13 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Dạy trẻ đếm tạo nhóm có lượng 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n: D¹y trÎ ®Õm t¹o nhãm cã l­îng 8.Sè 8§é tuæi:5-6 TGi¸o viªn:Lê Thị PhượngTr­êng MN Sơn Ca Cam lộ6577888886 7 8 8 7 5Chµo c¸c b¹n 

File đính kèm:

  • ppttoan_nhan_biet_cac_nhom_co_8_doi_tuong.ppt
Giáo Án Liên Quan