Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Giữa vòng gió thơm

Đề tài :

Giữa vòng gió thơm

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt16 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Giữa vòng gió thơm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng:§Ò tµi :Gi÷a vßng giã th¬mTrÝch dÉnTrß ch¬i:§éi nµo nhanh h¬nKÕt thóc ho¹t ®éng

File đính kèm:

  • ppttho_giua_vong_gio_thom.ppt