Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Làm quen chữ cái g, y - Chủ đề: Giao thông

Cô giơi thiệu tranh và từ “ Ga tàu”

Tranh xe máy và từ “ Máy bay”

Trẻ tìm chữ đã học

Cô giới thiệu chữ cái mới g,y.

Cô phân tích chữ g,y.

Cô giới thiệu các kiểu chữ

Trẻ nhận biết và phát âm g,y.( dưới nhiều hình thức)

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Làm quen chữ cái g, y - Chủ đề: Giao thông, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI G ; YGV: Nguyễn Thị Thanh HảiTRƯỜNG MẦM NON SƠN CACHỦ ĐỀ GIAO THÔNG Hoạt động Cô giơi thiệu tranh và từ “ Ga tàu” Tranh xe máy và từ “ Máy bay” Trẻ tìm chữ đã học Cô giới thiệu chữ cái mới g,y.Cô phân tích chữ g,y.Cô giới thiệu các kiểu chữTrẻ nhận biết và phát âm g,y.( dưới nhiều hình thức) g µ atuggggym¸bayyyyygyTrò chơi 1 :Chiếc hộp kỳ diệuThuyeàn buoàmThu eàn buoàmyXe chôû haøngXe chôû haøngxe maùxe maùyyxe ngöïaxe n öïaggyggky hTRÒ CHƠI 3 : Ô CHỮ DỄ THƯƠNGgyggky hTRÒ CHƠI 3 : Ô CHỮ DỄ THƯƠNGgyggky hTRÒ CHƠI 3 : Ô CHỮ DỄ THƯƠNGTroø chôi 4: oâ cöûa bí maätygykTroø chôi 4 : oâ cöûa bí maätygXin chân thành cảm ơn các cô giáo đã về dự 

File đính kèm:

  • pptLam_quen_chu_cai_gy.ppt