Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Tập tô i, t, c

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 924 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Đề tài: Tập tô i, t, c, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mÇm non Th­îng ThanhGi¸o ¸n §Ò Tµi: TËp t« i t c.Løa tuæi: MGL.con vÞtiCon khØCon t«mtcon c¸ccCon s­ tötCon chimieducating i t c

File đính kèm:

  • ppttap_to_i_t_c.ppt