Bài giảng mầm non lớp lá - Hoạt động chính: Phát triển nhận thức

Hoạt động chính: Phát triển nhận thức

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt31 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Hoạt động chính: Phát triển nhận thức, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng quý vÞ ®¹i biÓu vÒ dù héi thiChủ đề : THẾ GiỚI ĐỘNG VẬTHoạt Động Chính : PHÁT TRIỂN NHẬN THỨCTrọng tâm: “Mét số con vật nuôi trong gia đình” Độ tuổi: 5 - 6 TuổiNg­êi thùc hiÖn: Cao thÞ thu thanhChñ ®Ò : thÕ giíi ®éng vËtHo¹t ®éng chÝnh : ph¸t triÓn nhËn thøcTräng t©m :“ Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh”Độ tuổi: 5 - 6 TuổiGVTH: cao thÞ thu thanhCon gµ m¸iChủ đề : THẾ GiỚI ĐỘNG VẬTHoạt Động Chính : PHÁT TRIỂN NHẬN THỨCTrọng tâm: “Mét số con vật nuôi trong gia đình” Độ tuổi: 5 - 6 TuổiNg­êi thùc hiÖn: Cao thÞ thu thanhSo s¸nhCon chãSo s¸nhtrß ch¬i luyÖn tËpt×m con vËt qua tiÕng kªuTrß ch¬iT×m bãng con vËtBóng con gì chạy qua đấy cháu ?Bóng con gì chạy qua đấy cháu ?Con gì nhảy qua đấy cháu ?Đố cháu bóng con gì ?Trß ch¬i: VÒ ®óng chuångKÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺKẾT THÚC TIẾT HỌCKính Chaøo Taïm Bieät Caùc Coâ

File đính kèm:

  • pptMot_so_con_vat_nuoi_trong_gia_dinh.ppt
Giáo Án Liên Quan