Bài giảng Mầm non lớp lá - Hoạt động: Khám phá khoa học - Đề tài: Các loài hoa bé yêu

Thân cành có nhiều gai

Hương thơm tỏa sớm mai

Nhiều loại bông trắng đỏ

Hoa đó gọi tên là gì?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 08/07/2016 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Hoạt động: Khám phá khoa học - Đề tài: Các loài hoa bé yêu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề:Thực vậtHoạt động :Khám phá khoa học.Đề tài:Các loài hoa bé yêuNgười thực hiện:Nguyễn Thị Thủy.Bé khám phá.Hoa h­íng d­¬ng. Hoa cócHoa ®ång tiÒnHoa senHoa HångSo s¸nh Hoa sen vµ Hoa hång.Hoa có nhiều màu sắc khác nhauHoa phong lanHoa loa kÌnHoa d©m bôtAi thông minh hơn.Hoa ly 123456Hoa gì nở đỏ dưới đầmLá tròn tựa chiếc ô cầm trên tayThân cành có nhiều gaiHương thơm tỏa sớm maiNhiều loại bông trắng đỏHoa đó gọi tên là gì?Chiếc kèn nhỏTrắng trắng tinhNhụy xinh xinhThơm thơm ngátLà hoa gì?Tên mua được nhiều thứMà gọi là loài hoa.Nép trong đám cỏ lòa xòa.Cuống dài không lá,hoa mà chẳng thơm. Là hoa gì?Hoa gì nho nhỏCánh màu hồng tươiHễ thấy hoa cườiĐúng là tết đến?Hoa gì cánh dài Vàng ơi là vàngChẳng đợi mùa màngNở vào buổi sángĐón ánh mặt trờiMời bạn đón xemHoa gì ấy nhỉ?Chào tạm biệt các cháuNg­êi thùc hiÖn: Nguyễn thị ThuûChủ đề:Thực vậtĐề tài:Các loài hoa bé yêuGiáo ánI.Môc ®Ých – yªu cÇu:1.KiÕn thøc: TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i hoa ( cÊu t¹o, h×nh d¹ng, mµu s¾c..)- So s¸nh ph©n biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm kh¸c nhau cña c¸c lo¹i hoa.2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kh¶ n¨ng chó ý vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh.- Kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ so s¸nh 3.Thái độ: - TrÎ cã ý thøc häc tËp.- BiÕt yªu c¸i ®Ñp, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ hoaII/Chuẩn bị:tranh ảnh các loại hoa.,hoa tươiIII/Cách tiến hành hoạt động:*Hoạt động1:-Cho trẻ hát bài “Màu hoa”-Trò chuyện cùng trẻ về các loại hoa.*Hoạt động 2:-Cho trẻ quan sát hoa thật và cho trẻ(sờ, ngửi)-Đàm thoại cùng trẻ-Cô giới thiệu tranh các loại hoa trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ.-Cho trẻ so sánh các loại hoa với nhau.-Trẻ nhận biết màu sắc các loại hoa.-Nêu ích lợi của hoa.*Hoạt động 3:-Cho trẻ chơi trò chơi”Ai thông minh hơn”-Trò chơi “Thi cắm hoa”*Hoạt động4:-Giáo dục trẻ chăm sóc,bảo vệ hoa và hát bài”Em ra vười hoa”

File đính kèm:

  • pptMot_so_loai_hoa.ppt