Bài giảng mầm non lớp lá - Kế hoạch: đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, số 7

Kiến thức : Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết các nhóm đồ dùng gia đình có số lượng 7, trẻ nhận biết , tri giác, khám phá số 7 ,trẻ làm được sản phẩm từ kidsmart.

Kỹ năng : Trẻ có kỹ năng đếm trong phạm vi 7, nhận biết và phân biệt số 7 với những số khác,trẻ có kỹ năng thao tác tạo nhóm số lượng 7.

Thái độ : Trẻ tham gia hoạt động cùng cô, biết giữ gìn đồ dùng gia đình , biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người .(GDKNS)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Kế hoạch: đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Keá hoaïch : ñeám ñeán 7, nhaän bieát nhoùm coù soá löôïng 7, soá 7Giaùo vieân : Hoà ngoïc Cö Mục đích Kiến thức : Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết các nhóm đồ dùng gia đình có số lượng 7, trẻ nhận biết , tri giác, khám phá số 7 ,trẻ làm được sản phẩm từ kidsmart.Kỹ năng : Trẻ có kỹ năng đếm trong phạm vi 7, nhận biết và phân biệt số 7 với những số khác,trẻ có kỹ năng thao tác tạo nhóm số lượng 7. Thái độ : Trẻ tham gia hoạt động cùng cô, biết giữ gìn đồ dùng gia đình , biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người .(GDKNS)Hát vận động bài : bé quét nhà Cùng giúp bé quàng khăn đỏbé hãy cùng đếm 4kiểm tra nhé5Chưa ĐúngBé ơi!Hoan hô !76bé hãy cùng đếm kiểm tra nhé10Hoan hô !Chưa ĐúngBé ơi!7bécùng 7bécùng đếmvà cấtĐủ số lượng 7 chưa bé ơi !67777Lăn khối vào xưởng làm bánh Bé làm bánh từ bộtbày tiệc giúp bàChúc hội thi thành công !

File đính kèm:

  • pptso_7_dem_den_7.ppt