Bài giảng mầm non lớp lá - Khám phá: Nghề nông

• Nghề nông là nghề sản xuất ra lương thực,\

 thực phẩm nuôi sống con người và vật nuôi.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Khám phá: Nghề nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh¸m ph¸: NghÒ n«ngGiáo viên: Phạm Thị Lưu NhưĐơn vị: trường MN 1- 6 thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng( BÀI GIẢNG CÓ SỬ DỤNG CÁC HÌNH ẢNH TRÊN MẠNG ) NghÒ n«ng lµ nghÒ s¶n xuÊt ra l­¬ng thùc, thùc phÈm nu«i sèng con ng­êi vµ vËt nu«i.Tên gọi của người làm nghề nôngNông dâncông việc của người làm nghề nôngTrồng trọt và chăn nuôiCác công việc trồng trọtcuốc đấtcày ruộngTrồng, cấychăm sóc cây trồngthu hoạchm¸y tuèt lóa.m¸y gÆtm¸y cÊym¸y cµy1 số phương tiện, dụng cụ lao độngxÎngcuècl­ìi cµyTr©uBßcác sản phẩm của trồng trọtkhoai langng«lóas¾n các loại hoa, rau, củ, quảb¸c n«ng d©n ch¨n nu«i nh÷ng g×?
ch¨n nu«i: gia sóc- gia cÇm- thñy s¶n)1 sè c«ng viÖc ch¨n nu«iCho vật nuôi ănchăm sóc sức khỏe cho vật nuôitiêm phòngvệ sinh chuồng trại1 số sản phẩm của chăn nuôitrøng thÞtc¸t«ms÷angäc traitrß ch¬i

File đính kèm:

  • pptCopy of nghe nong1.ppt