Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái g, y

Làm quen chữ cái g, y

Ai nhanh nhất

g y

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái g, y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 g, yGV: Ph¹m ThÞ H­¬ng TrµTr­êng: MÇm non ThÞ trÊn CÇu GåHuyÖn: Yªn ThÕ- TØnh: B¾c GiangLµm quen ch÷ c¸iggggyyygyAi nhanh nhÊtygAi nhanh nhÊtyg

File đính kèm:

  • pptle hoang.ppt
Giáo Án Liên Quan