Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái: o, ô, ơ - Chủ điểm: Thực vật

 I. Kiến thức

 - Trẻ làm quen với chữ cái o, ô, ơ ,chữ cái

 o trong từ hoa, chữ cái ô trong từ ô tô

 chữ cái ơ trong từ trường mần non

 -Biết được các đặc điểm cấu tạo các chữ cáI

 II. Kỹ năng

 - Trẻ biết phát âm rõ ràng, đúng chữ cái o, ô,ơ

 - Trẻ biết làm quen với việc đọc các từ

 III. Giáo dục

 -Trẻ yêu thích môn học

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ cái: o, ô, ơ - Chủ điểm: Thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường cao đẳng sư phạm nghệ an Giáo án điện tửChủ Điểm : Thực vật Đối Tượng : 4-5 tuoi Người Thực hiện : Phan Thị Thùy Linh Làm quen chữ cái: o, ô, ơMục đích yêu cầu I. Kiến thức - trẻ làm quen với chữ cái o, ô, ơ ,chữ cái o trong từ hoa, chữ cái ô trong từ ô tô chữ cái ơ trong từ trường mần non -Biết được các đặc điểm cấu tạo các chữ cáI II. Kỹ năng - Trẻ biết phát âm rõ ràng, đúng chữ cái o, ô,ơ - Trẻ biết làm quen với việc đọc các từ III. Giáo dục -Trẻ yêu thích môn học hoahoaoBé đọc chữ đi nào !!!!ô tôôLớp họcơơBé đọc chữ Ơ nào !o.^o^oChữ o và chữ ô giống vào.o^Chữ ô và chữ ơ Lá cờơBé hãy tìm chữ ơOÔƠÔBạn thử đoán xem

File đính kèm:

  • pptTRUONG_CAO_DANG_SU_PHAM_NGHE_AN.ppt