Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ G, Y

BLàm quen chữ G, Y

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen chữ G, Y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lµm quen ch÷ c¸i: g - yChñ ®Ò : Phương tiện giao thôngThiÕt kÕ : NguyÔn V¨n NinhHuyÖn L¹ng Giµng – B¾c GiangCác loại phương tiên giao thông Các loại phương tiên giao thông Các loại phương tiên giao thông Các loại phương tiên giao thông Thuyền thúngGiới thiệu nhóm chữ cái g - ygyLàm quen chữ ggLàm quen chữ ggggCấu tạo chữ: ggLàm quen chữ: yyGới thiệu chữ y in hoa ,in thường, viết thườngyyCấu tạo chữ : yySo sanh chữ : g - yNào bé cùng khám pháBÐ nµo giái nhÊt!Nào bé cùng khám pháThu ền buồm g yNào bé cùng khám pháXe ma g yNào bé cùng khám pháMa bay g yNào bé cùng khám pháT¹m biÖt c¸c b¹nChóc c¸c thµy c« m¹ng khoÎ

File đính kèm:

  • pptLam_quen_chu_cai_G_Y_hap_dan.ppt