Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chữ: l - N - m

Giáo án:

Làm quen chữ:

l - n - m

Cá mập

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chữ: l - N - m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n: Lµm quen ch÷: Chñ ®Ò: ThÕ giíi ®éng vËtGi¸o viªn: NguyÔn Thanh HuyÒn Líp A1 C¸ mËpC¸mËpmmnmmmmmmmmmmmMt «mConCont «mnnnnnnnnnnnnnNnC¸ lãcC¸ãlcllLlnm

File đính kèm:

  • pptLam_quen_chu_viet_lmn.ppt