Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chũ viết: S - X - Chủ đề: Quê hương, đất nước - Bác Hồ

Làm quen chũ viết: S- x

Chủ đề” quê hương, đất nước- Bác Hồ

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen chũ viết: S - X - Chủ đề: Quê hương, đất nước - Bác Hồ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Héi thi GVG cÊp huyÖn vßng 2 n¨m häc 2008-2009Lµm quen chò viÕt: S- xChñ ®Ò” quª h­¬ng, ®Êt n­íc- B¸c Hå§Òn Ngäc S¬nSssssChî §ång Xu©nXxxxxsT×m ch÷ c¸i :S -X µi Gßn x sC«n ¬n s x§Çm en s xø HuÕ x sBµi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc!Chúc các bé chăm ngoan học giỏi

File đính kèm:

  • pptChu_cai_SX.ppt