Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen môi trường xung quanh - Một số loại hoa

Hoa hồng

Cánh tròn ,màu đỏ

Cành có nhiều gai

Lá hoa màu xanh

 

ppt27 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Làm quen môi trường xung quanh - Một số loại hoa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo Möøng Caùc Coâ ñeán thaêm lôùp con Naêm hoïc: 2007- 2008 LAØM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANHMỘT SỐ LOẠI HOA Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Bích Thuaän TRÖÔØNG BCMN SÔN CA - HUYỆN ĐỨC HOÀ – LONG AN Hoa hångCánh tròn ,màu đỏCành có nhiều gaiLá hoa màu xanh Hoa v¹n thäCánh tròn ,màu vàng Nụ hoaLá hoaCành hoa Hoa cócCánh dài ,màu vàng Lá hoaCành hoaHoa h­íng d­¬ngCánh dài ,màu vàng Lá hoaCành hoaNhuỵ hoaHOA MỌC TỪNG CÁI Hoa hướng dươngHoa thược dượcHoa senHoa cẩm chướng HOA MỌC THÀNH CHÙMHoa phong lanHoa søHoa trangHoa giấySo sánh hai loại hoaHoa Trang mọc thành chùm, cánh dài,thân không có gai Giống nhau: đều có cành,lá,hương thơmHoa hồng mọc từng cái, cánh tròn, có nhiều gaiKhác nhauNHÀ BÉ CÓ HOA GÌ ?Hoa sen Hoa huệHoa hồngHoa mào gà Hoa cóc Hoa làiKính chuùc caùc coâDOÀI DAØO SÖÙC KHOEÛ KÕt thóc tiÕt häcNguyễn Bích Thuận 

File đính kèm:

  • pptXIN_LOI_NHE_HOT.ppt
Giáo Án Liên Quan