Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen văn học - Chuyện kể " ba chú heo con xây nhà" - Đỗ Thị Phương Nga

LÀM QUEN VĂN HỌC

CHUYỆN KỂ

" BA CHÚ HEO CON XÂY NHÀ"

ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGA

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt11 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Làm quen văn học - Chuyện kể " ba chú heo con xây nhà" - Đỗ Thị Phương Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYEÄN KEÅ TRÖÔØNG MAÀM NON SAO MAI MOÂN LAØM QUEN VAÊN HOÏC LÔÙP LAÙ 2GIAÙO VIEÂN :ÑOÃ THÒ PHÖÔNG NGA 

File đính kèm:

  • pptchuyen_ba_chu_heo_con_xay_nha.ppt