Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển nhân thức - Đếm đến 7 nhận biết chữ số 7

Lĩnh vực phát triển nhân thức

- Đếm đến 7 nhận biết chữ số 7

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển nhân thức - Đếm đến 7 nhận biết chữ số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÜnh vùc ph¸t triÓn nh©n thøc§Õm ®Õn 7 nhËn biÕt ch÷ sè 7752Bé chọn nhóm số lượng 7hoa hồng Bóng Búp bêBàn ủi quả táo Con mèo Đúng rồi , bé giỏi lắm !Chưa đúng, cố lên nhé !Môøi caùc baïn cuøng toâi ñeán vôùi ngoâi nhaø soá 

File đính kèm:

  • pptLinh_vuc_phat_trien_nhan_thuc.ppt
Giáo Án Liên Quan