Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ - Hoạt động âm nhạc

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- Hoạt động âm nhạc

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ - Hoạt động âm nhạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm müho¹t ®éng ©m nh¹cNDTT : D¹y h¸t Em Yªu C©y XanhNDKH : - Nghe h¸t : Chim Bay - Trß ch¬i : MÌo con, cón con, chim gâ kiÕn®èi t­îng : 5 tuæiNg­êi thùc hiÖn : NguyÔn Th¶o Nguyªn

File đính kèm:

  • pptAN_EM_YEU_CAY_XANH.ppt