Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển ngôn ngữ - Thơ: " Mẹ và Cô" - Thị Kim Huệ

Phát triển ngôn ngữ

Thơ: " Mẹ và Cô"

Thị Kim Huệ

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt6 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Phát triển ngôn ngữ - Thơ: " Mẹ và Cô" - Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện: Chµo ®ãn c¸c c« tíi dù giê líp 4APh¸t triÓn ng«n ng÷§Ò TµiTh¬: " MÑ vµ C«"

File đính kèm:

  • ppttho_me_va_co_nam_2010.ppt