Bài giảng mầm non lớp lá - Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

Thơ: Chú Bộ Đội hành quân trong mưa

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt13 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T HuyÖn Yªn L¹cTrường mầm non Tề LỗTh¬: Chó Bé §éi hµnh qu©n trong m­aNg­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ThuXin ch©n thµnh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • pptnghanh_nghe.ppt