Bài giảng mầm non lớp lá - Thơ: Em vẽ

Thơ: Em vẽ

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra kết luận

ppt10 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Thơ: Em vẽ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lµm quen v¨n häcTh¬: Em vÏNg­êi thùc hiÖn: §µo thÞ hµ GiangTr­êng mÇm non minh phó - sãc s¬nNg­êi thùc hiÖn: §µo thÞ hµ GiangTr­êng mÇm non minh phó - sãc s¬nLµm quen v¨n häcTh¬: Em vÏ

File đính kèm:

  • pptLQVH.ppt
Giáo Án Liên Quan