Bài giảng Mầm non lớp lá - Tiết 40: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bài tiết

Bài tập: chọn đáp án đúng nhất.

Chức năng của thận là:

• Lọc và thải các chất độc hại đối với cơ thể

b. Đảm bảo cho các thành phần môi trường trong ổn định.

c. Giúp cho cơ thể tránh bị nhiễm độc

d. Cả a, b và c.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 09/07/2016 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Tiết 40: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tam Đanhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáoGiáo viên: Trần Việt Dũng Môn: Sinh học 8Kiểm tra bài cũ	Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể gồm các chất:	a) Khí ôxy và các chất dinh dưỡng b) Nước và muối khoáng c) Chất dinh dưỡng và muối hkoáng d) Khí ôxy, chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng 2. Cơ thể thải ra môi trường ngoài gồm các chấta) Khí cacbonic, nước tiểu b) Nước tiểu, phân c) Khí cacbonic, phân d) Khí cacbonic, nước tiểu và phân Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết - Thế nào là bài tiết ? - Nêu các sản phẩm bài tiết chủ yếu và các cơ quan đảm nhiệm ? - Cơ quan bài tiết nào là quan trọng nhất vì sao ? Bài tập: chọn đáp án đúng nhất.Chức năng của thận là:Lọc và thải các chất độc hại đối với cơ thể b. Đảm bảo cho các thành phần môi trường trong ổn định.c. Giúp cho cơ thể tránh bị nhiễm độc d. Cả a, b và c.- Khái niệm : Bài tiết là quá trình thải loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác ra khỏi cơ thể - Các sản phẩm bài tiết và cơ quan thực hiện (Bảng 38- sgk). Các sản phẩm này sinh ra từ quá trình trao đổi chất của TB - Vai trò duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thểII. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết * Thảo luận 4 học sinh : Làm lệnh / SGK vào vở BT * Đáp án : 	1. a 	3. d	2. a	4. d Hệ bài tiết gồm những cơ quan nào ? Chức năng của mỗi cơ quan ? Tại sao thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu?Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Thận phảiThận tráiống dẫn nước tiểu Bóng đáiống đáiTiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Thận phảiThận tráiống dẫn nước tiểu Bóng đáiống đáiPhần tuỷPhần vỏBể thậnống dẫn nước tiểu Cho biết vị trí của thận trong cơ thể và cấu tạo ngoài của thận? Cấu tạo trong của thận gồm những bộ phận nào?Tiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm những bộ phận nào? Và chức năng của mỗi đơn vị đó?Phần tuỷPhần vỏBể thậnống dẫn nước tiểuTiết 40 : bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu I .Bài tiết Chương VII : bài tiết II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu Cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu,bóng đái, ống đái Cấu tạo của thận gồm phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng với các ống góp, bể thậnCó khoảng 2 triệu đơn vị chức năng.mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: Cầu thận,nang cầu thận, ống thậnThận phảiThận tráiống dẫn nước tiểu Bóng đáiống đáiPhần tuỷPhần vỏBể thậnống dẫn nước tiểubài tậpCâu 1: Dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái là chức năng của	A. ống dẫn nước tiểu. 	B. Thận.	C. Bóng đái.	D. ống đái .* Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:Câu 2: Cấu tạo là một búi mao mạch dày đặc 	A. Nang cầu thận.	B. Cầu thận.	C. ống thận.	D. Thận .bài tập* Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:bài tập* Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:Câu 3: Lọc máu và tạo thành nước tiểu là chức năng của:	A. Cầu thận.	B. ống thận.	C. Đơn vị chức năng của thận.	D. Thận. Học thuộc bài và hoàn thiện các câu hỏi trong vở bài tập theo nội dung nghiên cứu - Đọc mục: Em có biết ? / SGK(125)- Nghiên cứu bài mới: + Đọc kĩ nội dung bài : Bài tiết và nước tiểu. Hướng dẫn về nhà Học thuộc bài và hoàn thiện các câu hỏi trong vở bài tập theo nội dung nghiên cứu - Đọc mục: Em có biết ? / SGK(125)- Nghiên cứu bài mới: + Đọc kĩ nội dung bài : Bài tiết và nước tiểu. Hướng dẫn về nhà 

File đính kèm:

  • pptop_45Boi_duong_HSG_toan_5.ppt