Bài giảng mầm non lớp lá - Toán: Số 9 - Đặng Thu Thuỷ

I Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức

 Trẻ nhận biết 9 đối tượng , chữ số 9.

 Trẻ biết so sánh và tạo nhóm bằng nhau.

2.Kỹ năng

- Nhận biết 9 đối tượng , chữ số 9.

- LuyÖn kü n¨ng ®Õm thµnh th¹o nhãm sè l­îng 9, xÕp t­¬ng øng 1- 1, so s¸nh, suy luËn sö dông ®å dïng g¾n khÐo lÐo.

- Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời đủ câu, rõ ý.

 Luyện khả năng tập trung chú ý, quan sát.

3.Thái độ

- Yêu thích học toán

- Gi¸o dôc ch¸u biÕt hîp t¸c, chia sÏ cïng b¹n, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, biÕt ®oµn kÕt

 II.Chuẩn bị

 1.Phòng học hiện đại ( máy tính )

 2.Máy chiếu.

 3.Các hình ảnh minh họa Slide

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 11/07/2016 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp lá - Toán: Số 9 - Đặng Thu Thuỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán : Số 9 (tiết 1)CĐ: thùc vËtGiáo viên :Đặng Thu ThuỷLớp MG LớnTrường MN Thành côngAI. Mục đích yêu cầu1.Kiến thức Trẻ nhận biết 9 đối tượng , chữ số 9. Trẻ biết so sánh và tạo nhóm bằng nhau.2.Kỹ năng- Nhận biết 9 đối tượng , chữ số 9.- LuyÖn kü n¨ng ®Õm thµnh th¹o nhãm sè l­îng 9, xÕp t­¬ng øng 1- 1, so s¸nh, suy luËn sö dông ®å dïng g¾n khÐo lÐo.- Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời đủ câu, rõ ý. Luyện khả năng tập trung chú ý, quan sát. 3.Thái độ- Yêu thích học toán - Gi¸o dôc ch¸u biÕt hîp t¸c, chia sÏ cïng b¹n, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, biÕt ®oµn kÕt II.Chuẩn bị 1.Phòng học hiện đại ( máy tính ) 2.Máy chiếu. 3.Các hình ảnh minh họa Slide PHẦN I:Trò chơi : BÐ cïng ®i héi chî999PhÇn II:Bé cùng học toán841963PhÇn III:Trß ch¬i: BÐ cïng chung søc01234590123459Làm bài tập trong vở toánCô đọc yêu cầu, trẻ thực hiện. Sau đó cho trẻ kiểm tra chéo nhau.

File đính kèm:

  • pptpt_nhan_thuc.ppt
Giáo Án Liên Quan